Ved afrejse

Aflæs el-måleren, sluk for varmen, sluk for vandvarmeren. Luk og lås alle vinduer og døre. Rengøring, oprydning og aflukning foretages i øvrigt i henhold til de på lejrcentret opslåede ordensregler.

Kørevejledning

koerselsvejledning
  Læs mere

fdf logoKongebakken · Bakkevej 142 Tolne · 9870 Sindal

WebBureau ITTP