Ved ankomst

Aflæs el-måleren i baggangen. Tænd for el-varmen ved at trykke de to røde knapper mærket zone 1 og zone 2 ved el-måleren ind. Tænd for el-vandvarmeren. Oplys lejrdeltageren om, at el-radiatorerne ikke må tildækkes. Indskærp overfor lejrdeltagerne at naboernes ret til privatliv samt skellene til deres ejendomme skal respekteres. Flaget, samt nøglen til klaveret, postkassen og redskabsrummet, hvor der forefindes sportsrekvisitter findes i kiosken.

Kørevejledning

koerselsvejledning
  Læs mere

fdf logoKongebakken · Bakkevej 142 Tolne · 9870 Sindal

WebBureau ITTP